SLIDER 2

Inhuur personeel

Medewerkers van Bodemned zijn vakbekwaam, hebben veel ervaring en beschikken over de vereiste diploma’s. Met de inhuur van onze middelbare en hogere veiligheidskundigen verlopen uw risicovolle werkzaamheden veilig en volgens de voorschriften. Op basis van de doorlooptijd van uw opdracht maken wij een passende, vrijblijvende offerte.

 


DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten)

De wet schrijft voor dat werken met verontreinigde grond of met verontreinigd (grond)water alleen mag gebeuren onder leiding van een DLP-er. Hij helpt u een omgeving te creëren waarin uw project veilig en volgens de voorschriften verloopt. Ook zorgt hij voor beheersmaatregelen en ziet hij erop toe dat medewerkers voorzien zijn van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij inventariseert of de vereiste vergunningen in bezit zijn, doet metingen, assisteert de uitvoerder en brengt rapportage uit over zijn bevindingen.


Onze DLP-ers ontzorgen

Met de inzet van DLP-ers van BodemNed hoeft u zich tijdens het project geen zorgen te maken over de veiligheid van uw medewerkers. Zij zijn van begin tot eind bij uw project aanwezig en geven aandacht aan aspecten als veiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne en milieu. Een hele geruststelling voor uzelf en voor uw medewerkers!

 

KVP (Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon)

Een kwaliteitsverantwoordelijk persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van kritische werkzaamheden zoals een bodemsanering, verplaatsing van grondstroom of mechanische boring. Bij bodemsanering of verontreinigde grond is de aanwezigheid van een KVP-er verplicht.

 

Aan de hand van een uitvoeringsplan zorgt de KVP-er ervoor dat volgens protocollen gewerkt wordt; Zijn de juiste vergunningen binnen? Zijn de medewerkers vakbekwaam? Zijn de benodigde materialen aanwezig? Et cetera. Hij begeleidt het project van begin tot eind en stuurt de medewerkers aan op de werklocatie.

KVP-ers van Bodemned zijn zeer ervaren met werken in en met verontreinigde grond, voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze kunnen ingezet worden voor kortdurende opdrachten maar ook voor langdurende projecten.   

 

MVK en HVK (Middelbare en Hogere veiligheidskundigen)

Bij risicovolle werkzaamheden zoals werken met verontreinigde grond, is het van groot belang zorgvuldig en veilig te handelen. Onze middelbare en hogere veiligheidskundigen ondersteunen, adviseren, inspecteren en controleren. Na inventarisatie van de (complexe) risico’s die uw organisatie loopt en een grondige analyse, doen zij verbetervoorstellen voor bedrijfsprocessen waarin veiligheid de nodige aandacht verdient. Zij richten zich zowel op de proces- als de medewerkersveiligheid. De adviezen leggen de basis voor een betere integratie van veiligheid in uw toekomstige bedrijfsprocessen. 

 

Twijfelt u of u aan de wet- en regelgeving voldoet? Wilt u er zeker van zijn dat uw manier van werken veilig is? Wacht dan niet langer en laat u adviseren door een MVK-er of HVK-er (afhankelijk van uw vraag) van Bodemned. Dat kan voor een enkel advies maar ook voor A-tot-Z ondersteuning bij een project.

 

MKB (Milieukundig begeleider)

Vanuit de Wet Bodembescherming is milieukundige begeleiding verplicht bij de uitvoering van bodemsanering. De milieukundig begeleider neemt u de volgende taken uit handen:

  • Hij stuurt het uitvoeringsproces aan door bijvoorbeeld het aangeven van ontgravingsgrenzen;
  • Hij houdt milieuhygiënisch toezicht op de uitvoering;
  • Hij toetst de processturing (komt de gehanteerde werkwijze overeen met het projectplan?);
  • Hij onderhoudt de contacten met u, de projectleider, vergunningverleners, laboratoria, et cetera;
  • Hij kan bijspringen bij milieutechnische veldwerkzaamheden;
  • Hij controleert aan de hand van monsters of de saneringsdoelstellingen zijn bereikt;
  • Hij biedt nazorg door bijvoorbeeld het monitoren van de verontreiniging na de sanering of door erop toe te zien dat de genomen maatregelen het juiste onderhoud krijgen.

 

Met de inzet van een MKB-er van BodemNed weet u zeker dat de bodem volgens de voorschriften wordt gesaneerd. Tijdens het project rapporteert hij over de uitgevoerde werkzaamheden. Na het project stelt hij voor u een evaluatieverslag op. De directie van uw organisatie legt het mandaat aan onze MKB-er vast voor aanvang van de werkzaamheden. Kortom: een onmisbare kracht bij bodemsanering!