SLIDER 3

Bodemsanering

Mede door voortdurend veranderende wet- en regelgeving is bodemsanering erg specialistisch werk. Het is onvoorkomelijk dat met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Voor het uitvoeren van bodemsanering gelden niet voor niets zo’n strenge eisen. Het is zelfs vereist dat dit wordt gedaan door een gecertificeerd en erkend bedrijf zoals Bodemned. Met de inzet van onze medewerkers weet u zeker dat u geen onnodige risico’s neemt.  

 

Bij bodemsanering wordt de verontreiniging in de bodem zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt. Voorafgaand aan de sanering wordt bodemonderzoek gedaan, een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld en een bodemsaneringkick-off gegeven.

 

Bodemonderzoek

Als aan een locatie een nieuwe bestemming wordt gegeven, wordt de bodem vaak gecontroleerd op verontreinigende stoffen. In de bodem kan bijvoorbeeld olie, asbest of giftige stoffen van een brand zitten. Een bodemonderzoek wijst uit welke maatregelen er moeten worden getroffen om de verontreiniging terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.

 

Bodemned start het bodemonderzoek met het verzamelen van relevante informatie bij overheidsinstanties, neemt bodemmonsters en rapporteert u over conclusies en aanbevelingen.

 

Bodemsaneringskick-off

Bodemsanering start met een vergadering waarin aan de betrokkenen instructies worden gegeven. Deze vergadering wordt ook wel een kick-off genoemd. Hij heeft tot doel de betrokkenen inzicht te geven in de risico’s en calamiteiten te voorkomen.

 

Voor het geven van de bodemsaneringskick-off bent u verplicht een veiligheidskundige in te schakelen. Hij vertelt welke maatregelen er genomen moeten worden om risico’s te beperken of te vermijden, geeft toelichting op het gebruik van de gereedschappen en behandelt de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Verder controleert hij de certificaten van de werknemers, benoemt hij de sancties die gelden bij overtreding van de regels  en beantwoordt hij vragen van de betrokkenen. Ter afsluiting van de kick-off ondertekenen de betrokkenen een formulier waarmee zij verklaren de kick-off begrepen te hebben en de hieraan verbonden regels na te komen.

 

V&G-plan

Een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) is een rapport dat de risico’s van de werkzaamheden van werknemers beschrijft en hoe deze vermeden of beperkt kunnen worden. Ook zijn in het plan de maatregelen vastgelegd die genomen moeten worden. Dat kan per soort verontreiniging variëren. Het opstellen van het plan mag door medewerkers van de eigen organisatie gebeuren, het goedkeuren van het plan alleen door een veiligheidskundige. Alleen als het plan is goedgekeurd mag het project starten.

 

Voor het opstellen van een V&G-plan kunt u bij Bodemned terecht. Wilt u uw V&G-plan laten toetsen of wenst u een second opinion op uw bestaande geaccordeerde V&G-plan? Ook daarvoor staan we graag voor u klaar.

 

Het V&G-plan bevat onder andere de volgende informatie:

  • een beschrijving van het saneringsproject
  • de geplande tijdsduur van het project
  • het resultaat en de locaties van het bodemonderzoek
  • de betrokken organisaties en personen
  • de voorlopige veiligheidsklasse
  • de regelgeving die geldt voor de werkzaamheden
  • voor welke stoffen luchtkwaliteitmetingen moeten worden uitgevoerd, met welke frequentie en met welke meetmiddelen
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • de handelswijze bij noodsituaties
  • wie de veiligheidskundige is voor de goedkeuring van het plan